VEEAM CLOUD CONNECT BACKUP I DISASTER RECOVERY

veeam cloud connect

Paketi po vašim potrebama - BaaS, DRaaS ili BaaS & DRaaS

BaaS

 • 3-2-1 backup pravilo
 • Hosting udaljenog backupa
 • Kompletan nadzor i kontrola
 • Moderna backup arhitektura
 • End-to-end enkripcija

Kontaktirajte nas

 • Sigurnosne kopije
 • 5 virtualnih poslužitelja
 • 500GB diskovnog prostora

DRaaS

 • Cloud host
 • Full/partial site failover
 • Full/partial failback
 • 1-click failover
 • Virtualni mrežni uređaji
 • TLS/SSL veza

Kontaktirajte nas

 • Mogućnost izrade replika
 • 5 virtualnih poslužitelja
 • 1 TB diskovnog prostora

BaaS & DRaaS

 • Usluge BaaS paketa
 • Usluge DRaaS paketa
 • Kompletan nadzor i kontrola
 • Moderna backup arhitektura

Kontaktirajte nas

 • Mogućnost proširenja paketa
 • Dodatni virtualni poslužitelji
 • 100GB inkrementi

BaaS

3-2-1 Backup

Za kvalitetan backup potrebno je imati tri kopije podataka, spremljene na dva različita medija a jedna od kopija mora biti na drugoj lokaciji. Spremanje backupa na udaljenu lokaciju postavlja izazov na mrežne komunikacije, rastuće količine podataka, resurse potrebne za izgradnju i održavanje udaljene lokacije. S Veeam Cloud Connect uslugom možete ostvariti 3-2-1 backup pravilo bez dodatnih ulaganja.

Hosting udaljenog backupa

Spremite podatke u udaljeni repozitorij pomoću sigurne SSL konekcije i bez dodatnih Veeam licenci.

Kompletan nadzor i kontrola

Pristup i vraćanje podataka izravno iz Vaše Veeam konzole.

Moderna backup arhitektura

Iskoristite naprednu Veeam backup tehnologiju korištenjem WAN ubrzanja, forever incremental backupa, GFS (grandfather-father-son) pravila zadržavanja podataka i još puno toga – sve ugrađeno u jedno rješenje.

End-to-end enkripcija

Podaci se kriptiraju na izvoru - prije nego napuste Vašu mrežu i kriptirani su u prijenosu i na udaljenoj lokaciji, bez negativnih utjecaja na kompresiju i ubrzanje WAN komunikacije.

DRaaS

Cloud host

Cloud host za DR pogon s procesorskim, memorijskim, diskovnim i mrežnim resursima.

Full/partial site failover

Full-site failover za rad s DR lokacije ili partial-site failover za trenutno aktiviranje samo pojedinih VM replika, sve preko Veeam konzole ili sigurnog portala s minimalnim brojem koraka.

Full/partial failback

Povratak na rad s Vaše lokacije.

1-click failover

Brzo izvođenje DR procedure ili testiranje bez prekida produkcije uz pomoć failover plana.

Virtualni mrežni uređaji

Ugrađeni virtualni mrežni uređaji za pojednostavljenu mrežnu infrastrukturu i sigurnu komunikaciju.

TLS/SSL veza

Sigurna i pouzdana TLS/SSL veza između lokacija s enkripcijom podataka. Koristi višestruke tehnologije smanjenja mrežnog prometa, uključujući WAN ubrzanje i replica seeding.

Napredna „image VM” replikacija kroz Veeam Cloud Connect je usluga jednostavna za uspostavu i korištenje.

Tražite rješenje za vas?

Naši tehničari će vam omogućiti najbolje rješenje na tržistu bez obzira na veličinu vašeg poslovanja.

Kontaktirajte nas