DISASTER RECOVERY HOSTING

disaster recovery

Današnja besprekidna uporaba IT sustava (email, web trgovine, nadzorni sustavi, proizvodnja) uvjetuje kontinuiranu dostupnost s postojanjem sustava i procedura za oporavak IT procesa i poslovanja. Razvojem virtualnih tehnologija, kao i disaster/recovery usluga – danas postoje lako primjenjiva i financijski pristupačna rješenja/usluge.

Pouzdan sustav

Svako disaster/recovery rješenje potrebno je planirati i projektirati prema poslovnim procedurama korisnika. Bez obzira na danas dostupne IT tehnologije koje uspostavu rješenja čine značajno jednostavnijom nego nekada, za svakog korisnika je potrebno izraditi dedicirane procedure oporavka i kontinuiteta poslovanja. Nedostupnost IT sustava može biti prouzročena iz tri razloga: namjerna nedostupnost (radovi, održavanje, backup i sl.), ispadi IT sustava (kvarovi opreme, ljudska greška, virusi, korupcija podatak, internet napadi, i sl.), katastrofe (potresi, poplave, požari) ili u češćim slučajevima gubitak lokacije zbog npr. puknuća vodovodne cijevi.

RPO i RTO

Svaki disaster/recovery projekt mora definirati (i testirati) RPO i RTO (RPO = recovery point objective – tj. dozvoljeni gubitak podataka, RTO = recovery time objective – tj. dozvoljena nedostupnost sustava). RTO i RPO su prvenstveno vezani na proces poslovanja, npr. arhivni sustav može biti dostupan i nekoliko dana bez velike štete, ali ne smije izgubiti niti jedan podatak dok s druge strane npr. web trgovina mora biti gotovo uvijek dostupna, ali je dozvoljen gubitak zadnje narudžbe. Uz to projekt mora definirati i način u uvjete prelaska rada s produkcijskog sustava na pričuvni – kada pod kojim uvjetima i na koji način sustavi mijenjaju uloge i tko o tome odlučuje.

Osim dediciranih disaster/recovery sustava (jedan korisnik – jedan sustav) Data Target u ponudi ima i virtualni (cloud IaaS) D/R sustav.

Tražite rješenje za vas?

Naši tehničari će vam omogućiti najbolje rješenje na tržistu bez obzira na veličinu vašeg poslovanja.

Kontaktirajte nas