DEDICIRANI HOSTING

Dedicirani hosting

Dedicirani hosting je vrsta najma opreme u data centru gdje Data Target osigurava ugovorenu opremu i (serveri, storage, mrežna oprema), a korisnik je odgovoran za software (licence i aplikacije) te instalaciju i pogon svog IT rješenja.

Osigurani resursi

Data Target osigurava hardware održavanje opreme (ili zamjensku opremu ovisno o ugovorenoj razini usluge), kao i svu infrastrukturu potrebnu za pogon opreme (napajanje, klima, protupožarna zaštita, nadzor).

Maksimalne performanse

Postoji mogućnost najma storage sustava. Korisnicima je dostupna najnaprednija tehnologija virtualiziranih storage sustava u potrebnim kapacitetima. Storage sustavi omogućavaju uspostavu potpuno izolirane okoline za svakog korisnika s maksimalnim performansama i sigurnošću.

Kombinacija usluga

Uslugu dediciranog hostinga je moguće kombinirati s uslugom kolokacije, kao i uslugom virtualnog data centra.

Najnovije tehnologije

DH1U dediciranom hostingu dostupne su najnovije tehnologije (tj. modeli servera) na Intel (Windows, Linux, VMware) i IBM Power (AIX, Linux) platformama.

Tražite rješenje za vas?

Naši tehničari će vam omogućiti najbolje rješenje na tržistu bez obzira na veličinu vašeg poslovanja.

Kontaktirajte nas